0e5609d

Jan van Gameren

Mijn drive is om met veel energie, enthousiasme en betrokkenheid te werken aan verbeterde dienstverlening én bedrijfsvoering in de publieke sector.
Om te kunnen presteren als organisatie geloof ik in de kracht van ‘aandacht voor mensen’.
Pas dan, natuurlijk in balans met kwalitatieve hoogstaande informatievoorziening en adequate (sturing op) processen, leidt verandering tot haalbare en bestendige verbeteringen.

Van de publieke sector wordt meer dan ooit verwacht dat ze snel en flexibel inspelen op de veranderingen in de samenleving. Geen over-regulerende maar een faciliterende overheid, een efficiënte overheid die weet wat er speelt en doeltreffend participeert of intervenieert, al naar gelang. Dat verlangt een moderne organisatie, gestandaardiseerd en gedigitaliseerd waar mogelijk, een excellent ingerichte informatievoorziening en passende competenties van medewerkers. Juist in dit kader kan ik realistische actieplannen definiëren én uitvoeren waarmee concrete resultaten worden geboekt. Resultaten die bijdragen aan de bestendige verandering naar een doeltreffende overheid.

Contact:
Tel:    06 51818463
Mail: jan@vangameren-advies.nl
 LinkedIn profiel

Verandering door aandacht